392 thekrekc

Offline

About me


Себе не могу јер касно је, мењам друге јер важно је, да ако посрну, падну, негде случајно стану, исту грешку не направе.

Achievements


37
19
4
4
54
24
133
2
2242
1282
78
98
840
1

Military Attributes


Strength 33,321.00
Military Rank SF Colonel 52,125,228,781 / 99,999,999,999
Experience Level 392 1,836,493 / 1,840,000
Intelligence 24,529.00
Navy Rank Vice Admiral 7,074,701,523 / 10,000,000,000

True Patriot


Damage

198,268,127,576 for

Progress:
167,577,576 / 235,950,000

True Ally


Damage

49,829,369,309

Progress:
84,419,309 / 90,750,000

True Revolutionary


Damage

15,476,003,406

Progress:
71,003,406 / 395,000,000

Sea Legend


Damage

35,403,975,459

Progress:
81,975,459 / 84,100,000