435 thekrekc

Offline

About me


Себе не могу јер касно је, мењам друге јер важно је, да ако посрну, падну, негде случајно стану, исту грешку не направе.

Achievements


39
20
4
4
58
24
140
2
2308
1319
78
105
906
1

Military Attributes


Strength 35,180.00
Military Rank SF Colonel 56,085,597,354 / 99,999,999,999
Experience Level 435 2,053,145 / 2,055,000
Intelligence 26,443.00
Navy Rank Vice Admiral 8,217,596,943 / 10,000,000,000

True Patriot


Damage

214,202,308,068 for

Progress:
100,058,068 / 249,150,000

True Ally


Damage

53,199,345,664

Progress:
30,045,664 / 94,450,000

True Revolutionary


Damage

15,726,181,426

Progress:
321,181,426 / 395,000,000

Sea Legend


Damage

41,118,452,670

Progress:
31,352,670 / 90,700,000