Voice of Armenia

Published in Armenia - First steps in eRevollution - 16 Jan 2016 06:08 - 1

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/5b/6e/70/5b6e70e974f051d20426428f67616a59.jpg
Բարեւ հպարտ ժողովուրդը .Այս խաղը նայում գեղեցիկ է, եւ ես հպարտ եմ, որ մեկը կարծում եմ, որ մեր երկրում.

Դրա համար եմ հետաքրքրված են մեր համայնքը ավելի մեծ. Շուտով մենք պետք է ձեւավորել մեր բանակը , խնամակալները Հայաստանի , այնպես որ մենք կարող ենք լինել անվտանգ. Հետո , քան , հավաքելով միջոցներ , մենք կբարձրացնենք քաղաքական կուսակցություն էլ.

Խնդրում եմ ձեզ , պատասխանել այս կոչին , օգնել ինձ կառուցել մեր համայնքը .http://i.imgur.com/v2ycUnl.png

For foreign readers, Im just trying to grow up Armenian community. I dont pray for sub or any other kind of help. Just give us an vote, so this article goes in TOP 5 so Armenian people on this game can see it. Thx

Support

SaabSaabCaymanCaymanEasy FEasy F

Comments (1)

sub20,vote,komentar