Sauron News

Mordor - Newspaper from Poland -

Published in Poland - Financial analysis - 15 Jan 2016 15:52 - 3

http://s1.fotowrzut.pl/WXVQN3SFF1/1.jpgPaństwo ePolskie jest w organizacji, sytuacja jest dynamiczna, poczyniliśmy kilka szybkich kroków jeszcze przed oficjalnym powstaniem kongresu.

Kasa do skarbca nie wpada sama, więc czas na podatki.

Na inauguracyjnym posiedzeniu eSejmu i dyskusji zapadły decyzje w kwestii stawek podatkowych. Głosowania nad stawkami odbywają się oddzielnie więc na

pierwszy ogień Work Tax  Jutro po uzyskani przez kongresmenów możliwości wystawiania ustaw Wystawione zostaną następne Ustawy zmieniające stawki

Import TAX i Vat na poszczególne towary zaczynając od Food


Drukujemy narodową walutę o szczegółach wprowadzenia jej na ePolski rynek będziemy informować.


http://s1.fotowrzut.pl/XC5HFRHAT4/1.jpg

Informację o jakichkolwiek zmianach w podatkach, będę się starał zamieszczać niezwłocznie.


Mordor
Minister Gospodarki i Finansów

Support

Comments (3)

MGiF z Mordoru przetopi nawet złoty pierścień na golda dla ePL o/ Vote
Import powinien być na co najmniej 50% by większość zostało w państwie
jw import powinien być większy. dodatkowo podniósłbym work i vat tak by po rozkręceniu gospodarki było z czego opuszczać jak koniunktura przysiadzie.