Army of Tangra

Published in Bulgaria - Financial analysis - 20 Apr 2016 05:36 - 5

Здравейте,
Както съм обещал , на дата 20 Април, да предоставя максимално подробен отчет за дейността си като президент, по-специално и от финансова гледна точка, така и правя.
Отчета идва веднага след активирането на атаката над Северен Кипър, която също е разход, който реших да калкулирам в отчета - за да е напълно точен.

1. Държавни РАЗХОДИ И ПРИХОДИ - ЗЛАТО
Така, най-важното за мен като отговорник основен за финансите е това да отчета разходите на страната, защото те са основното.
За периода от встъпването ми в длъжност (Шести Април) до дата днешна:
http://i.imgur.com/TCyR0ie.png
ВАЖНО е да вметна, че тук не е отчетен течащия на вот донейт на държавна валута.
Първата част от таблицата е това, което съм заварвал след рефреша на дадените дати.
Втората част е РАЗХОДИТЕ, включващи и златото за печат и донейтите.
Третата част са ПРИХОДИТЕ, включващи дотациите на злато на играчи за печат и някои малки допълнения от медала ми за президент и др.
Четвъртата таблица е отчета за ДЪРЖАВНОТО ЗЛАТО, което ми бе дотирано на дата 11 Април - 70 злато - което дотук е използвано 30.60 от него, по описаните причини, и в мен остава 39.40 злато.

ОБЩО : Намерил съм сутринта на 6 Април 126 злато и около 415 валута държавни. От предишни управляващи държавни средства не са ми били прехвърляни. В момента благосъстоянието на държавата е 306.40 злато (39.4 в мен и 267 в хазната).

2. Операции свързани с ДЪРЖАВНА ВАЛУТА.
Така, дотук въпроса с валутата е следния:
- Първи печат за играчи на валута от 8 Април е следния :
http://i.imgur.com/duTFUuo.png
Валутата към гражданите бе веднага раздадена, в мен държавна валута остана 28000 лева (26700 от печатаната за държавата и 1300 събрана преждевременно от данъци и от заварената.)
С тази държавна валута - 28000 лева - в периода на директен обмен се случи следното:
http://i.imgur.com/BZgtRHH.png
От тези 28000 лева бяха обменени по директен обмен 1792.65 лева за 9.69 злато (което след препечатването му е около 140 лева приход за държавата), тоест останали в мен 26207.35 лева.

При течащия и завършващ днес в полунощ печат ще получа донейт от 40930 лева, от които 28200 (за 141 злато) на граждани и 12730 (51.75 държавно злато + активите натрупани от данъци) държавни пари.

За този държавен печат в хазната съм вкарал 150.69 злато - 141 от играчи + 9.69 от директния обмен. Това е и табличката по повода :
http://i.imgur.com/rHzS1AU.png

Тоест, днес по късно, в мен ще има следната валута : 26207.35 + 12730.00 = 38937.35 лева.

3. ПЪЛНА РАВНОСМЕТКА
Заварено злато : 126.00
Налично злато : 306.40
Използвано за държавни нужди злато : 290.25 злато
БАЛАНС : +490.65 злато

Заварена валута : 415.81 лева
Налична в Президента валута : 38937.35 лева
Налична в хазната валута : 53.80 лева
Общо налична : 38991.15 лева
БАЛАНС : +38575.34 лева

(в използваното за държавни нужди злато се калкулира и това с което са печатани държавни пари)


С уважение,
Jus7LeTHaL

Support

Comments (5)

ВЪРНИ ПАРИТЕ НА НАРОДА БЕ!
Дайте ми пари за готини жени.
Мафията легално си печата валута. Другите мишки, не смеят да им кажат нищо.
Долу корупцията! Спри да крадеш бре маскара! ДОЛУ ПРЕЗИДЕНТА!!!
Някой няма ли май-после да върне на макетата голдот, дето Боян им го открадна