Liberal News

Maniowar - Newspaper from Sweden -

Published in Sweden - Political debates and analysis - 07 Apr 2016 09:44 - 4

http://www.kb.se/bilder/Samlingarna/Affischer/beredskap/image010.jpg


Jag har blivit förslagen att axla rollen som President av sverige. Jag lovar att börja prata med Presidenten för ukraina ang den kris och situation som vi har hamnat i pga av våran förra president! 
Mitt första mål kommer vara att bilda en regering därför är jag intresserad att prata med alla som kan tänka sig att sitta i en.
Mitt andra mål är att vi ska kunna förhandla fram med Ukraina om att släppa på våra naturliga regioner och verka för att Sverige ska bli stabilt igen. 
Dessa är dom 2 viktiga i första steg och vilka jag kommer jobba starkt för. 
Med vänliga hälsningar 
Maniowar
Party leader for Liberal Democrats

RÖSTA JA! 

............................................................................................

I have been proposals to take on the role as President of Sweden . I promise to start talking to the President of Ukraine regarding the crisis and the situation that we find ourselves in because of our former President!
My first goal will be to form a government that is why I want to talk to anyone who is willing to sit in one .
My second goal is to be able to negotiate with Ukraine on the release of our natural regions and to ensure that Sweden will become stable again .
These are the 2 important first step and what I will work strongly .
Sincerely
Maniowar
Party leader for the Liberal Democrats

VOTE YES! http://41.media.tumblr.com/61f3cef3d4202fcec3c0ea7cc223a0e9/tumblr_np02nu8ptV1utbd4do1_500.jpg

Support

Comments (4)

lol first kick your scammer congressmen Sad
Джимі все просрав.
sweden in my eyes : scammers, multis, jimmy (was)
ok