The Nest

Foryst - Newspaper from Poland -

Published in Poland - Political debates and analysis - 15 Jan 2016 00:47 - 2

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png PL http://i.imgur.com/svLESeg.png EN

http://i.imgur.com/2xMH4RN.png

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png Ćwir Ćwir Wszystkim i Każdemu Z Osobna!
http://i.imgur.com/svLESeg.png Chirp Chirp Everyone, and Every Single One of You!

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png Wyniki wyborów wkrótce nabiorą mocy rządowej. Przyjrzyjmy się więc im.
http://i.imgur.com/svLESeg.png Results of the Election soon will be official. Let's see then :P


http://i.imgur.com/fKOMeK0.png WYBORY PREZYDENCKIE

W tych wyborach na 74 kraje zostało wybranych 37 prezydentów. W dwóch krajach doszło do konkretniejszych wyborów - były to Serbia i Estonia. W obydwu krajach zwycięski kandydat uzyskał przynajmniej dwudziestoprocentową przewagę.

Nie obyło się jednak bez zabaw kosztem krajów. Mam dwa potwierdzone przejęcia państw.

W wypadku Polski, frekwencja względem wszystkich Polaków wyniosła 42,8%. Niestety, nie posiadam informacji na temat frekwencji względem osób uprawnionych do głosowania.

Obrazki związane z artykułem poniżej.


http://i.imgur.com/svLESeg.png PRESIDENTAL ELECTION

Out of 74 countries, 37 Presidents were chosen. In two countries - Serbia and Estonia - we had two candidates. In both of them the Victor gained 20% more votes.

Unfortunately, I have an information two countries have been took over.

In case of Poland: 42,8% of lation voted yesterday.

PRESIDENT WORLD MAP
http://i.imgur.com/6ik4tSe.png
courtesy of Yaket


PRESIDANTIAL ELECTION RESULTS
http://i.imgur.com/m4X0zE1.pnghttp://i.imgur.com/fKOMeK0.png WYBORY PARLAMENTARNE

Dziś rozpoczęły się wybory parlamentarne. Na 40 miejsc mamy 16 kandydatów. Z tego powodu znany jest już skład eSejmu I Kadencji. Mimo to - zalecam udać się do urn. Oddany głos również przynosi cenne doświadczenie.

Jako, że wszyscy posłowie startowali z Wróblego Skrzydła, dnia wczorajszego odbyło się losowanie miejsc w parlamencie.

Obrazek poniżej.


http://i.imgur.com/svLESeg.png CONGRESSIONAL ELECTION

Today a Congressional election has begun. We have 40 seats and 16 candidates. that means we already know all the Congressmen. Despite that - I recommend you to vote - each vote gives an important experience. :)

Because of all congressmen started from Wróble Skrzydło's list, yesterday there was a seat drawing.

POLISH CONGRESS, JANUARY 2016
http://i.imgur.com/ZCu8GrU.png


http://i.imgur.com/fKOMeK0.png Jeśli się wam spodobało, nie wahajcie się słać pytań, głosować, prenumerować i dotować!
http://i.imgur.com/svLESeg.png If you like that, don´t forget to send questions, vote, subscribe and endorse!

Support

Comments (2)

hehe - normalnie dziękuję za takie dobre miejsce a nie gdzieś z tyłu, przynajmniej nikt mi zasłaniał nie będzie Cheeky
Which countries were taken over? :o