FirstHand News

Published in Republic of Macedonia (FYROM) - First steps in eRevollution - 01 Apr 2016 10:32 - 2

Како што веќе кажав админите на 1ви Април е додадоа теретаната за сите оние кои имаат под 1000 сила.
Таа дава +10 сила при тренинг и неможе да се надогради. Исто така да се напомене дека можеш да тренираш во двете теретани и со тоа побрзо ќе стигнеш до 1000 сила. Кога ќе стигнеш до 1000 сила оваа теретана не ќе можеш да ја користиш.

http://i.imgur.com/zY4nj7D.png

Вредно е ѝ да се напомене дека суровините потребни за оружје се променети 
http://i.imgur.com/oceiiG8.png


Ако може воте/суб
Ако ставите суб известете ме преку порака да ве суб-нам и јас! :P
Riven o7

Support

ATEHTATOPOT

Comments (2)

vote 2 sub 17 o7
v7 s19 o7