Is België wel een democratie ?

0 - Published in Belgium - Political debates and analysis - 5 years ago

95
Natuurlijk, zal u op het eerste gezicht zeggen, wat een vraag. Het lijkt wel een provocatie, maar dat is het bij nader inzien niet. En dan hebben we het nog niet eens over politieke processen en de beknotting van de vrije meningsuiting, maar gewoon over harde cijfers en feiten.Wist u dat er voor een parlementaire zetel in Vlaanderen veel meer stemmen nodig zijn dan voor dezelfde zetel in Wallonië? In 2003 kostte een Vlaamse zetel gemiddeld 45.000 stemmeneen Waalse zetel maar 37.000 stemmen. Eén en ander zorgde er voor dat de VLD toen meer dan een miljoen stemmen nodig had voor 25 Kamerzetels, terwijl de PS aan 850.000 stemmen genoeg had om ook 25 zetels te behalen. Met 200.000 kiezers werd de N-VA vertegenwoordigd door 1 parlementslid. Met hetzelfde aantal stemmen sleepte Ecolo maar liefst 4 zetels uit de brand. Het democratische principe ‘one man, one vote’ blijkt in België een rekbaar begrip…En dat is nog niet alles. Daarnaast zijn er nog de pariteit (gelijke vertegenwoordiging in de regering), bijzondere meerderheden en zogenaamde ‘alarmbelprocedures’ om te verhinderen dat de Vlamingen van hun numerieke meerderheid gebruik zouden kunnen maken. Om een aantal wetten goed te keuren, is een tweederde meerderheid nodig in beide Kamers, en daarbovenop nog eens een gewone meerderheid in elke taalgroep. Al die maatregelen zijn erop gericht om de democratische Vlaamse meerderheid uit te schakelen of aan banden te leggen.Want als Vlaanderen zijn meerderheid gebruikt, barst België. Elio Di Rupo gaf dat in de marge van het dossier Brussel-Halle- Vilvoorde zelfs openlijk toe in een interview met Het Laatste Nieuws. Op de suggestie van de journalist dat de Vlamingen als het er op aankomt nog altijd gewoon hun meerderheid in het parlement kunnen gebruiken om de splitsing door te voeren, antwoordde Elio: “Dat zou dan het einde van België zijn”. De journalist kaatste de bal terug met de opmerking: “Dat zou democratie zijn”. Waarop Di Rupo zei: “Dan zal de democratie het einde van België zijn”… Eigenlijk moeten we Elio Di Rupo dankbaar zijn voor zoveel duidelijkheid. België is geen democratie. Voor één keer gaan we Di Rupo niet tegenspreken.“De zes miljoen Vlamingen, die al grondwettelijk geketend en gekluisterd waren door bijzondere meerderheidsregels en de taalpariteit in de ministerraad, zijn nu helemaal een politieke minderheid geworden. InBelgië kan een rechtmatige en redelijke politieke doelstelling (bijvoorbeeld de splitsing van B-H-V) niet meerlangs democratische weg worden gerealiseerd.”Journalist Mark Deweerdt in De Tijd van 14 mei 2005
  

Support

Comments (0)