Reorganizacija Srpske Legije

24 - Published in Serbia - Warfare analysis - 5 years ago

Pozdrav Legionari,

Nastojaću da budem kratak, sažet i jasan kako Vam čitanje ne bi bilo smorno. Kao što svi možete primijetiti, naša VJ Srpska Legija svakim novim danom jača, napreduje i razvija se. Jedna smo od najboljih i najorganizovanijih VJ na celoj igrici, koja pravi ogromnu štetu na udarima. Naravno da se sa time nesmijemo i nećemo zadovoljiti i zbog toga je naš Komandant napravio malu reorganizaciju u vodjenju jedinice kako bi što brže napredovali i razvijali se. Svi Legionari koji rade u firmama jedinice za minimalnu platu, svakodnevno dobijaju hranu za 400 energije dnevno i po 20-30 helikoptera Q1-Q2 u zavisnosti od prioriteta bitke u kojoj udaramo. Sledeći cilj je hrana za 500 energije svakog dana i još veći broj helikoptera koji će se deliti svakom Legionaru koji dodje na zakazani udar. Da bi ovo što prije postigli, neophodno je da svi Legionari rade u firmama jedinice. Da bi se ovo ispoštovalo ali i ostvarila što bolja komunikacija izmedju članova i Komande jedinice,  the_passenger je Srpsku Legiju podelio na 5 pukova. Svaki od ovih 5 pukova ima svog Kapetana i njegovog zamenika. Njihov zadatak je da se potrude da ostvare što bolju komunikaciju sa članovima puka, da im obezbijede pomoć u igri koliko je to moguće, kao i da paze na to da članovi pukova poštuju pravila vojne jedinice a dva glavna su rad u firmama i nošenje avatara Legije.  U sledećim tabelama možete videti ko su Kapetani i njihovi zamenici za svih 5 pukova kao i to u koji puk su koji Legionari rasporedjeni.

Puk 1:

http://www.upslike.net/imgdb/Puk 1-e54e2b.jpg

Puk 2:

http://www.upslike.net/imgdb/Puk 2-65efcd.jpg

Puk 3:

http://www.upslike.net/imgdb/Puk 3-8042f1.jpg

Puk 4:

http://www.upslike.net/imgdb/Puk 4-a67df4.jpg

Puk 5:

http://www.upslike.net/imgdb/Puk 5-cb7a12.jpg

Članovi 3. puka očekujte da ću Vam se uskoro javiti na IGM.

Legionari, poštujte pravila jedinice i što češće dolazite na zakazane udare. Napravimo Legiju još boljom i jačom. o7

S poštovanjem,
http://www.upslike.net/imgdb/Vladika white-6b8659.jpg

Support

Comments (24)

o/
o7
o7
Najs 0/
ok
ok
o/
o7
Дивно
o7
Mozemo li da se mijenjamo za vojnike :-D Drugi puk je tu da skine prvi :-P
o7
o7 LEGIJA JE SVE JACA I JACA !!!
o7
o7
o7
o/
o/
o7
o7
Ко је тај интервентна кад није у легији колико видим
o7
vuj