Gazet van verzet

NSV

Published in Belgium - Political debates and analysis - 10 Mar 2016 13:44 - 1

NSV! Betoging 'Pro Grenzen, Pro Natie!'11 FEBRUARI 2016http://nsv.be/media/filer_public_thumbnails/filer_public/47/86/47868e98-0848-48ab-a418-654724bfd4eb/hoofding_betoging_16_v2.jpg__961x354_q85_subsampling-2_upscale.jpg OPROEPTEKSTDe immigratiegolf is een immigratie-overspoeling geworden, met honderdduizenden asielzoekers die uit Afrika en het Midden-Oosten naar Vlaanderen en Europa komen. Allen peren ze talloze veilige maar blijkbaar ongeschikte landen op weg naar onze contreien, die inmiddels kreunen onder de gevolgen.Zo holt de male instroom onze sociale zekerheid uit: In Vlaanderen werkt slechts 44% van de migranten, tegenover ruim 73% van de Vlamingen. Wie vervolgens stelt dat deze nieuwkomers “onze pensioenen zullen betalen,” is simpelweg een leugenaar.De instroom uit het Midden-Oosten maakt Europa bovendien kwetsbaar voor het extremisme dat in de regio welig tiert. Bij de maslachting in Parijs waren verschillende ‘nieuwe Belgen’ betrokken, afkomstig uit Molenbeek - dat blijkbaar een soort Europese terreur-hoofdstad is geworden.De invloed op onze gemeenschap valt niet te ontkennen. Miljoenen Midden-Oosterse en Afrikaanse migranten die onze taal niet begrijpen - en onze manier van leven al helemaal niet - is dan ook niet gemakkelijk. Wanneer blijkt dat nu reeds één op drie kinderen van allochtone afkomst is, voelt de Vlaming zich niet langer thuis in eigen land. En wanneer onze meisjes in heel Europa aangerand en verkracht worden door ongure types die zich tussen de asielzoekers bevinden, maakt de Vlaming zich terecht zorgen.Als NSV! bekritiseren we dan ook sterk alle verantwoordelijken van het mislukte multiculturele experiment - een experiment waar de meerderheid van de Vlamingen intussen zijn buik vol heeft.We denken in onze kritiek aan de EU, omwille van haar lakse grensbeleid en weigering om een kordaat migratiebeleid te voeren. We denken aan de NAVO die de conflicten die de migratiegolven mede veroorzaken hebben gecreëerd en in stand gehouden. We denken aan de traditionele partijen, die een nefast aanzuigbeleid voerden tegenover migranten, een opengrenzenbeleid, een weg-met-ons -politiek. Zij zijn het die onze eigen identiteit steeds hebben ontkend.En we denken tenslotte ook aan de klieke media. Met hun eenzijdige neomarxistische berichtgeving hebben ze de oprechte bekommernissen van de Vlaming sinds decennia gecriminaliseerd. Over de gevolgen van de mamigratie hebben ze bovendien steeds gezwegen of zelfs ronduit gelogen.Om Europa, onze volkeren en onze identiteit te beschermen, heeft de NSV! volgende eisen:
    Een Europees push-back beleid gecombineerd met effectieve uitwijzingen.Het afschaffen van het Schengenverdrag. We eisen een daadwerkelijke controle van de buitengrenzen. Waar nodig, moeten de Europese naties ook hun binnengrenzen kunnen controleren.Een menswaardige opvang van vluchtelingen in hun eigen regio via Europese ontwikkelingssteun. Dit is niet enkel efficiënter, maar ook eerlijker tegenover de zwakste vluchtelingen die vaak niet in Europa geraken.Een uitstap uit de NAVO en een eigen Europese buitenlandpolitiek die gericht is op stabiliteit en vrede in het Midden-Oosten.
Sinds mei ’68 proberen onze elites de Europese cultuur te ondermijnen en haar een toekomst te ontzeggen. Vandaag komen wij op voor de zwijgende meerderheid. Wij zijn zoals jij, word zoals ons en laat je horen!PRAKTISCHDe NSV! betoging vindt plaats op donderdag 17 maart, om 20 uur te Leuven. We starten aan het Hooverplein, vlakbij parking Ladeuze en op wandelafstand van het station. Er worden ook bussen ingelegd vanuit Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen, Roeselare en Sint-Niklaas - inschrijven kan via onderstaand formulier. Tot dan!Ik schrijf me in voor de bus.Uw naamE-postadresGsm-nummerOpstapplaats

Support

Comments (1)

v