طرحی برای آینده

6 - Published in Iran - Social interactions and entertainment - 10 months ago

همونطور که در این مقاله خوندید بسیاری از حرفه ای ها در روز 1000 از بازی کناره می کشند که باعث ضعیف شدن ایران و به کل کم شدن جذابیت بازی می شوند
برای اینکه این اتفاق ها رخ ندهد من طرحی دارم که شبیه به طرحی که قبلا دولت به صورت ناموفق اجرا کرده
طرحی که بنا بر دادن اکانت بازیکن های قوی به تازه واردان بود ولی 2 ضعف داشت
1_تعداد تازه وارد کمی وجود داشت
برای حل این مشکل می توان بیبی بوم را اجرا کرد
2_ناوارد بودن تازه وارد ها که باعث ورشکستی برخی اکانت ها شده بود
برای این مشکل هم می شود اموزش تازه واردان را در دستور کار قرارداد به این صورت که تازه وارد ها به یک شخص متصل می شوند که

mentor (مرشد)
نام دارد و وقتی که شخص به مهارت کنترل اکانت رسید اکانت دوستانمون را در اختیارشان قرار بدهیم

Support

ArminayNima1260sorkhpostrednimHikuhhamidrezavojdanilord sajjadcertacitoferidonkenar123

Comments (6)

ایده خوبیه
V
فکر خوبیه به شرطی که درست اجرا بشه
یه طرح دیگه هم اینه که به اکانت های نسبتا قوی وام بدیم تا تقویت کنن و قوی تر بشن
جوجه رو بعد از روز 1000 میشمارن ...کسی نمیره ...هه معتاد این جوربازیها هستند حتی اگه دو کلیک باشه...
خخحخخخحخخ