საქართველოს ეკონომიკა

0 - Published in Georgia - First steps in eRevollution - 5 years ago

საქართველო ფინანსური კრიზისის წინაშე დგას რაც საქართველო - ირანის გაცეცხლებულმა ომმა განაპირობა. ქვეყნის ხაზინა გაკოტრების საფრთხის წინაშეა და ამ სიტუაციიდან გამოსავლის მოძებნა ძალიან რთულია. 

ფინანსური ექსპერტები აცხადებენ რომ საქართველოს ბიუჯეტი შოკურ მდგომარეობაშია და ამ სიტუაციიდან გამოსავალი მხოლოდ ერთია: შეამციროს მოსახლეობამ გაზრდილი ფასი პროდუქტზე რაც შემოსავლისა და გასავლის პროპორციულობას გამოიწვევს. ფასების ამგვარი ზრდა პირდაპირ აისახა მოსახლეობის ჯიბეზე. მთავრობა მაქსიმალურად ცდილობს და ყველა გზას მიმართავს რომ ქვეყანაში ფასები დასტაბილურდეს. 
შეწყვიტეთ ვაჭრობა საქართველოს საზღვრებს გარეთ! ქართულმა პროდუქტმა ამ ჯერზე მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში უნდა იბრუნოს. მოსახლეობას მოვუწოდებთ შემცირდეს ფასები მათივე წარმოებულ პროდუქტზე. - აცხადებს ოფიციალური თბილისი.

Support

Comments (0)