vasheneb hospitals da mchirdeba tqveni daxmareba

6 - Published in Georgia - First steps in eRevollution - 6 years ago

 mokled getyvit : vasheneb hospitals da chavdgav qartlis ert ert regionshi, mchirdeba xut lariani 10 musha imistavis rom iapad da swrapad avasheno, amjamad ver vwvdebi yvelas ati lari gadavuxado yovel dgiurad nu ras sargebels moitans erti hospitali qveyanas am statiashi naxet: http://www.erevollution.com/en/article/2767  tu yvelaperi kargad wavida 18 dgeshi ukve meqneba pirveli hospitali 

Support

Comments (6)

sheamcire chemi xelfasi sanam aasheneb
jer jerobit iyos gavichirveb rato dagchagro marto shen
araa mai problema Laugh
me vimushaveb momwere roca aasheneb
o7 მეც ვიმუშავებ. რო ააშენებ მომწერე
asasheneblad mchirdeba tu ara mere rom chavdgav agar dachirdeba iq mushaoba Laugh