Tūpas Nick News

Published in Lithuania - Battle orders - 21 Feb 2016 10:03 - 1

http://i44.pic.com/2ir6x54.jpg


DĖMESIO! Prieš kovodami BŪTINAI įsitikinkite kad esate Lietuvoje arba šalyje, turinčioje MPP su Lietuva, priešingu atveju rizikuojate kautis prieš Lietuvą ar jos sąjungininkus.


http://i43.pic.com/72dd3t.jpg
>>> Croatia <<<
War: Moravia

http://i785.photobucket.com/albums/yy133/crezo//k4.jpg


http://i43.pic.com/72dd3t.jpg
>>> Greece <<<
War: Povardarie

http://i785.photobucket.com/albums/yy133/crezo//k4.jpg


http://i785.photobucket.com/albums/yy133/crezo//skirtKAM.jpg


0- mūšyje kovoti yra DRAUDŽIAMA.
1 - mūšyje kovoti nepatartina. Tai gali būti regionų mainymasis ar mūšis, kuriame nereikia didesnės pagalbos.
2 - mūšis nėra svarbus. Piliečiai raginami kovoti čia jei nėra svarbesnių mūšių. Laukite svarbesnių mūšių. Kovokite nebent tai Jūsų paskutinis prisijungimas ir norite išleisti sukauptą energy.
3 - mūšis svarbus. Piliečiai raginami kovoti čia jei nėra svarbesnių mūšių. Jei yra galimybė, kovoti su ginklais.
4 - mūšis labai svarbus. Piliečiams liepiama kovoti būtent šiame mūšyje pasitelkus visą turimą energy, jei galima ir weapons. Mūšis turi būti laimėtas.
5 - mūšis Už Tėvynę. Jei yra toks mūšis, kovoti tik jame pasitelkus aukšciausios kokybės ginklus, visą turimą energy. Šis mūšis privalo būti laimėtas. Lietuvos chat'uose stipriesiems dalinami aukštos kokybės maistas, dalis ginklų.

http://i785.photobucket.com/albums/yy133/crezo//skirtKAM.jpg


Rekomendacijos kovotojams:

1. Jokiu būdu nekariaukite prieš nurodymus, nebent gavote nurodymą iš Prezidento arba Krašto apsaugos ministro ir galėsite tai patvirtinti nurodymo nuotrauka („screenshot“)

2. Prižiūrėkite sieną. Nekovokite, jeigu mūsų remiamos pusės persvara yra didesnė nei 90%. Antraip Jūs tiesiog švaistote savo smogiamąją jėgą. Geriau išnaudokite savo galią, kad ir kokia ji negalinga būtų, pačiu reikalingiausiu metu.

3. Įstokite į karinį būrį (military unit ). Čia Jūs galėsite kovoti pagal karinius nurodymus, nes dauguma MU vadai seka KAM nurodymus ir keičia savo dienos nurodymus (Day order ) pagal valstybės karinius prioritetus.

4. Ne visada kovojimas už Lietuvą yra patriotizmo požymis. Jeigu mes nuomojame regioną kaimynams, arba puolame ir turime pralaimėti pagal susitarimą, kovodami už savo šalį Jūs tik pakenkiate tarptautiniams susitarimams ir karo planams.

5. Sekite Krašto Apsaugos Ministerijos naujienas. Per ypač svarbius puolimus bei gynybos organizavimus, Krašto Apsaugos Ministerija (KAM) dalina maistą, ginklus, siekiant padidinti kovojančių daromos žalos kiekį mūšyje. Pasinaudokite proga ir sukalkite už Lietuvą iš valstybinių dotacijų.

http://i785.photobucket.com/albums/yy133/crezo//skirtKAM.jpg


Dabartinė eLietuvos Vyriausybė:


Prezidentas (CP): Yack

Ministras Pirmininkas (Prime Minister): XerTaLT

Krašto apsaugos ministras (MoD): XerTaLT

Užsienio reikalų ministras (MoFA): Walen

http://i785.photobucket.com/albums/yy133/crezo//skirtKAM.jpg


Naudingos nuorodos:


1. Žalos skaičiuoklė.

http://i785.photobucket.com/albums/yy133/crezo//skirtKAM.jpg


Pagarbiai,
KAM komanda

Support

Comments (1)

o7