مناطق دیدنی مازندران

8 - Published in Iran - Social interactions and entertainment - 3 years ago

مناطق دیدنی مازندرانhttp://uupload.ir/files/3qlj_سبتابلاسبلاسیباسیبایب.jpg


دریاسر دشتی وسیع در جنوب شهر تنکابن میباشد که از زیباترین مناطق ایران میباشد
http://uupload.ir/files/9wta_فغلاتنبلانبلنل.jpg

ارتفاعات هیکو

مرز بین استان سمنان و مازندران

Support

Busterno0bsailbotEvil Skulllionelejialireza gholamiAntiterrorisOslokrytusHikuh

Comments (8)

wow nice pictures xD
قطره ای از زیبایی های شمال Wink
O7
برو 4تا عکس از جاهایی که هیچکی نشیه بل اونجه ر هم مسافرا بشندن دله ر برینن Laugh
خا داداش تو دانی مثه راهی هکن خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
سلام شمال ایران انقدر زیبایی داره که با دو تا عکس یا ده تا عکس نمیشه این زیبایی رو به تصویر کشید باید رفت و قدم به قدمش رو دید عالی بود این عکس ها
برار ته دست درد نکنه......
ته فدا بووم چنه مازندرانی درنه این بازی دله