The Nest

Foryst - Newspaper from Poland -

Published in Poland - Social interactions and entertainment - 20 Feb 2016 04:34 - 27

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png PL http://i.imgur.com/svLESeg.png EN

http://i.imgur.com/2xMH4RN.png
Author: Phor Killick        

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png Ćwir Ćwir Wszystkim i Każdemu Z Osobna!
http://i.imgur.com/svLESeg.png Chirp Chirp Everyone, and Every Single One of You!

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png OFICJALNE OGŁOSZENIE 
Z dniem dzisiejszym ta wiadomość staje się faktem. Rozpoczynamy zabawę w (e)Mieszane Sztuki Walki - pierwszą eRevollucyjną zabawę dla indywidualnych graczy, w której statystyki z gry także mają znaczenie, a nagrodą za zwycięstwa mogą być pieniądze!

Zasady są proste:
 - Zainteresowani gracze wypełniają specjalny formularz, precyzując swój plan treningowy.
 - W rozmaite dni (przeważnie raz w tygodniu, chociaż jeśli będzie więcej chętnych, to odbywać się będą i częściej) będa odbywać się zapowiedziane wcześniej gale, w których mierzyć się będą wybrani zawodnicy.
 - Jeśli walka jest określona jako ważna walka (lub gracze sami zdecydują, że ta walka jest dla nich ważna, dorzucając się do puli), dla zwycięzcy walki idzie cała pula przeznaczona na tą walkę.

Jeśli już teraz zainteresowała Cię ta inicjatywa...
TUTAJ MOŻESZ SIĘ ZAPISAĆ!

Jeśli dalej masz wątpliwości, jestem otwarty na wszelkie pytania związane z działaniem pomysłu. :)
 
http://i.imgur.com/fKOMeK0.png PYTANIA
Jak będzie wyglądać mechanika gry?
Na początek gracz rejestruje się. Podczas rejestracji decyduje na temat swoich prirytetów w ringu (planuje bawić się sierpowymi, czy raczej przeferuje łamanie rąk dźwignią? Walczy uczciwie czy kantuje na lewo i prawo? I tym podobne pytania).
Następnie, statystyki gracza (Poziom, Siła, Ranga) biorą udział w kalkulacji dostępnych punktów dla zawodnika. (Poziom jest liczony normalnie, Siła i Ranga podzielone by uniknąć bycia OP przez czołowych graczy). Nastepnie, te punkty są dzielone pomiędzy 19 umiejętności zgodnie z tym, co założył sobie gracz - przykładowo, jeśli zawodnik chce być dobry we wszystkim i tak ustawił swój priorytet, to w ostateczności może nie być dobry w niczym. :P
Mecze są symulowane za pomocą symulatora MMA dostępnego w wersji freeware. Nie będę tutaj reklamować jego nazwy, ale jeśli potrzeba, widzimy się na IRCu.

Czy byłaby możliwość opublikowania listy zarejestrowanych graczy?
ZAREJESTROWANI GRACZE

http://i.imgur.com/svLESeg.png OFFICIAL ANNOUNCEMENT
Today that message becomes a fact. We`re starting a (e)Mixed Martial Arts - the first eRevollutional game for individual players, in which eRev stats can matter and rewand can be in money, or even in gold!

Rules are simple:
 - Interested players are signing via a special form, precising their game stats priority, training plan and strategies.
 - In various days (most probable: once a week, but more players = more events) an events will be announced for all fighters.
 - If a match is an important one (or players will made it important themselves by adding money to the awardpool), winner gets an award.
 
 If you are already interested...
 HERE YOU MAY SIGN UP!
 
 If you are still thinking about it, I am ready to answer all needed questions. :)

http://i.imgur.com/svLESeg.png QUESTIONS

How will be the fight mechanics?
First things first. Player is signing into the eMMA. During the sign up process he decides first time about his skills priorities (he wants to punch the opponent or maybe go for break his arm by an armbar? He is fair or often using dirty moves? and similar questions).
Player stats (Level, Strenght and Rank) are then calculated to decide, how many points we may spend on this fighter. (Level counts normally, Strenght and Rank are divided to avoid top DMG dealers being too much OP). Then, points are going into 19 skills - the same way you decided that in training priority - means, for example, player who set the same priority in all skills will be finally good in no one. Also - it will be seen if your fighter was not focused on for example Kicks, because he will rarely use them et caetera, et caetera.
Matches will be simulated using a freeware simulator. I can't promote name here, but you may ask freely on IRC. :P

Maybe you could keep an updated list of the enlisted fighters?
SIGNED PLAYERS

http://i.imgur.com/fKOMeK0.png PIERWSZE WYDARZENIA
Widząc już zainteresowanie graczy, pora więc ogłosić pierwsze wydarzenie. A właściwie serię wydarzeń:
- trzy wydarzenia dla słabszych graczy, by pokazali swoje umiejętności
- jedną większą galę w czwartek
Czemu czwartek? Nie będę zbyt obecny w weekend z powodu uczestnictwa w treningu i gali prowrestlingu.

http://i.imgur.com/svLESeg.png FIRST EVENTS
Seeing the interest of players, let's announce the first event. Or rather series of events:
- three events to lower-ranked players to show their skills and make themselves qualified
- one bigger do-not-PPV in Thursday
Why Thursday? I won't te able to be active in upcoming weekeng because of prowrestling training and event.


FIGHTYARD - the eMMA SHOW
in Olsztyn, Mazuria
at Day 42, 12:00 eRev Time

http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/24/Macedonia.png Resident Evil vs Sniffer http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/24/Poland.png
http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/24/Slovenia.png Kuza Pazi vs IlluminatIndonesia http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/24/Indonesia.png
http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/24/United-States.png SpitfireYG vs Fibonnacci http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/24/Portugal.png
http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/32/Poland.png Juka vs Szynpol http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/32/Poland.png
http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/48/Poland.png Mordor vs Arca7 http://www.erevollution.com/public/game/flags/shiny/48/Latvia.png

Support

GdzieJaJestemAlejandro Madrid

Comments (27)

I think it needs a little bit more explanation. I think it might be nice, but didn't quite understand it.
Fibonnacci - Just ask some questions. I`ll be happy to explain, but first I need to know, what I need to explain. Smile
How will be the fight mechanics? The formulas in which the damage is based one, basically how everything will work?
Fibonnacci - answer has been made into the article.
wow exciting i'm enroll this MMA
V
Hey V+... Subbed for the answers Wink
Much better now, great idea, hope you get many fighter, i'll keep training, maybe i'll join Smile
Maybe you could keep an updated list of the enlisted fighter (not showing all the info of course, so we could have some mistery, maybe name and country for now)
I am fighting with the embed option here. Because editing an article multiple times is time-consuming. D:
I know, but keep up the good work, you have something here, make this article more appealing for those who signed up, with some more information, when you can Wink And again, great work o7
voted .. if only my strength is higher I would've signed up, discouraged after seeing the average strength on the list of signed up players Smile I think you should put a minimum limit of level & strength for players who'd like to join .. to spice things up, you can offer more interesting rewards like hellis, RPGs, etc .. look for rewards donators who're willing to sponsor the game
Moers - It's not the stats what matter. It's the way how you are using them. Wink
fight cleverly, huh? I'll keep that in mind ;-) btw you seem be good at calculation, do you know the formula to calculate the damage points considering our stats (strength, rank & level)?
That formula has been openly published by Admins in their newspaper. Cheeky
Admin's newspaper or Mod's one (Biskvit)? thanks though, gonna look for it now
@Moers its: (Level*5+strength)x(1+(Rank*0,05)) the result is ceiled to get round numbers... Wink for rank its the same but /10... and for weapons just add a *1,2 for q1 gun *1,4 for q2 gun and so on...
@RAF904, thanks .. I was gonna search for it Smile
wow exciting I'm enrolling into this MMA
Lol I wanna try I should sign up
I have a suggestion I think you should at least put attribute point in which where we going to put our skill on the sign up page . So that we can at least focus on some attribute only not maxing all out
The game doesn't have API, so it's currently impossible to do that D:
LOL my opponent is bigger and fat. I can take him down easily then
it was a great first fight night today... thx phor this event... Smile
eMMA Fightyard live: https://goo.gl/AOBabj
The Venezuelan Libertador is now here!
The comment of Alejandro is wrong. I'm the Venezuelan Libertador.