اصلاحات

Published in Iran - First steps in eRevollution - 19 Feb 2016 01:45 - 8

این روزنامه رو تازه باز کردم.خواستم ببینم می تونم مدالشو بگیرم. آخه بعضی ها بدون صدتا مشترک مدالشو گرفتن

Support

arashmidosNEVER BACK DOWNtartar8

Comments (8)

برای گرفتن مدال اون کاری رو که بت گفتم توی شات باکس ارتش انجام بده
وت ساب
s+v ادمین ساب ها رو ریست کرد. همه اونایی که مدال دارن از قبل داشتند.یعنی 100 تا ساب رو گرفته بودن. که الان ریست شده
Cm
sub kardamet ama post nazar hosele nadarm , Laugh good luck
من 197 تا داشتم ، 3 تا دیگه میخواستم دومین مدال رو هم بگیرم، ادمین ریست کرد به خاطر 3 تا ساب مدالم پرید :/
Sub and write yours for sub
sub44 s4s