تغییرات دوباره قیمت تجهیز

Comments (15)

O7
07
O7
O7
O7
07
O7 استرنج ۴۱۰هستم کدوم بشته ها رو میتونم بگیرم؟
O7
O7
o7
@tahat4tt2 میتونی هلی کیو سه برای استرنج زیر سه هزار بگیری قیمتشم همون اول نوشتن برای کشتی چون بین همه زیاد فرقی نیست فرق قیمت نداره
من الان جز نیروی ملی محسوب میشم ؟!؟!؟
@Mostaan هر کسی نه جز گارد بود نه تازه وارد جز نیروی ملی محسوب میشه :|
o7
o7