تجزیه و تحلیل جنگ

6 - Published in Iran - Warfare analysis - 7 years ago

سلام دوستان من  براتون یه هدیه آماده کردم تا شاید کمی خستگی رو از تن شما در بیاره و همین طور به عنوان تشکر که برای ایران جنگیدید
من یه سری آمار گیری از نبرد ایران و پاکستان انجام دادم و نمودارش رو درست کردم  که میتونید ببینیدش /hi friends i have a gift for you
i thank you u for fought for Iran 
i survey this war and I wrote that s diagram and now you can see that 

Macak tanks for help Iran 
we love you 
its just for you                                     Macak       444,854 Damages         192 Attacks      thank you for help ; )


مقدار دمیجی که کشور های مختلف تو نبرد وارد کردن / country s damage in war
http://uupload.ir/files/xp6s_h507_amare_dmage.bmp
تعداد اتک هایی که کشور ها توی نبرد زدن/ country s Attacks in war
http://uupload.ir/files/tarp_9txt_amare_attack.bmpبا تشکر / thank you

CNN Magazine : fRoXiZ


translate for our good friend (macak)

Support

SCAM

Comments (6)

vote
Vote and Sub good article !
Thanks Macak
Vote
vote
tnx all