საბჭოთა საქართველო S4s

2 - Published in Georgia - First steps in eRevollution - 4 years ago

საბჭოთა საქართველო                                                                                                                                                                                
მიუხედავად იმისა,რომ საბჭოთა პერიოდში საქართველო იყო                                                                                                        
საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი მოკავშირე  რესპუბლიკა იყო
ძალზე შეზღუდული სუვერენიტეტით, 
მან იმ პერიოდში ძალიან დიდ წარმეტებებს მიაღწია
კულტურის, ეკონომიკისა და მეცნიერების სხვადასხვა დარგებში.
საქართველოს საკუთარი ვალუტა არ ქონდა
რადგან ის მოქცეული იყო საერთო სამანეთო ზონაში
რომელიც მოიცავდა მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიას.
მაშინ საბჭოთა კავშირში
მანეთის გარდა სხვა ვალუტის მიმოქცევა აკრძალული იყო.
ასევე აკრძალული იყო საბჭოთა ფულის გარეთ გატანა.
მიუხედავად ამისა, მანეთი ინარჩუნებდა ძლიერ სავალუტო კურსს.
ერთი პერიოდი ის დოლარზე უფრო ძვირიც ღირდა.
სამრეწველო და სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია იყო იაფი და ხელმისაწვდომი
ამიტომაც მოსახლეობას არ უჭირდა მათი შეძენა 
არც თუ  ისე მაღალი ხელფასების ფონზე.თუმცა უმუშევრობის პრობლემა 
საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობდა.სახელმწიფო უზრუნველყოფდა
უფასო სწავლას, დასვენებას და ჯანდაცვას.
რაც ხალხის კეთილდღეობაზე აისახებოდა.
სამწუხაროდ არასწორმა მმართველობამ,
კორუფციამ და ნეპოტიზმმა უარყოფითი როლი ითამაშა ქვეყნის განვითარებაში.
რამაც გამოიწვია უზარმაზარი საბჭოთა კავშირის რღვევა და ცალკე სახელმწიფოებად დაშლა.

Support

Yamamotogigikingkeke250

Comments (2)

Sheidzleba itqvas rom ert-erti sauketeso periodi iyo 1930-1980
o7