NaBabaTiHvarchiloto

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 31 Jan 2016 03:53 - 0

Тя го очакваше широко отворена, мокра и нетърпелива, а искрящите й пръсти издаваха, че са взели дейно участие в тренировката. Борил се гмурна между стройните и бедра, а от устните й се отпусна дълбока въздишка.
-А, Боре! - из мърка тя. - Толкова си хубав! Защо не ме прелъсти по-рано!
Биби не отстъпваше по нищо на сестра си и топлият и стегнат проход пламтеше като Сахара под лъчите на обедното слънце. Ездата беше по-различна. Радина беше пъргава и трескава, докато Биби беше ленива и нежна - разходка с лимузина сравнена с лудешко препускане с мотор. Но и двете въздействаха на Борил по един и същи начин и тестисите му бяха толкова наедрели, че спокойно можеха да се сбъркат с топки за тенис. Двете горещи лепкави минути в греховната плът на Биби завършиха без взрив и той отново пое към стаята на Радина, където я завари, увлечена в лекомислена забава с огромен вибратор.
-Да, Боре - простена тя, когато истинският прът замени изкуственото чудовище. - Да видим как ще ме изпълниш!
Следващия половин час измина горе-долу по същия начин и Борил остаря с около шестнадесет години. Все не можеше да избере между сестрите и фактът, че се празнеха като бесни в мига, в който ги пронижеше, изобщо не му помагаше. Започна да осъзнава, че работите взимаха лош обрат и ако не успееше да се разтовари скоро, мощният взрив заплашваше да го разкъса на парчета. Докато се влачеше за пореден път от легло на легло, внезапно го осени гениално хрумване - ако не се изпразнеше в нито една от тях, нямаше да се налага, да избира. Идеалното решение! Е, не съвсем идеално, но поне на Борил така му се струваше. Спря в коридора обви пръсти около протрития си член и започна да го гали с бързи резки движения. Веднъж да свърша, мина му през ума, все ще измисля нещо...

Support

Comments (0)