NaBabaTiHvarchiloto

И

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 30 Jan 2016 14:30 - 0

-Ето какво ще направим - обяви Радина. -Аз ще остана тук, а Биби ще бъде в другата стая. Борил ще ни люби подред - по две минути всяка. Тази в която се изпразни, взима парите, разбрахме ли се?
Предложението беше достатъчно налудничево, за да го одобрят единодушно. Спортменското чувство на сестрите блесна най-ярко, когато Борил хвърли ези-тура, за да определи първоначалния избор. Радина се тръшна победоносно на леглото и навири крака.
-Времето тече - спря я Биби - Побързай да го изцедиш, защото започвам да загрявам.
Радина протегна ръце към Борил и го повлече към себе с. Няколко ловки извъртания и миг по-късно пътуваше из хлъзгавите й бездни. Радина сключи крака около задника на Борил и нимфоманията й беше на път да се превърне в истинско безумие. Дишаше тежко, мяташе се, притисната под тялото му, и вдъхновено изреждаше всички мръсотии, които й идваха наум.
-Шибай ме, Боре! - пъшкаше тя. - Изтреляи сладкия крем в мокрото ми влагалище! Изпразни се върху мен! Изплюй го върху езика ми!
Борил беше в състояние да мисли единствено за заплашителното потръпване в слабините си. Той беше човек, а никой не бе способен да устои на такъв бурен поток от наслади. Измъчваше го само трудния избор между двете сестри. Коя заслужаваше повече щедростта му... и неговите сокове. Не можеше да реши и затова поне се опитваше да се сдържа. Силното почукване по стената го призова към Биби. Дори стегнатите мусколи на Радина не съумяха да го удържат.
-Да играем според правилата, Ради - сви той рамене.
Радина презрително изсумтя.
-Не съм ти показала всичко, Боре - изпъшка тя. - Щом се доберем до калифорния, ще ме имаш по двадесет и четири часа на ден.
Борил вече имаше представа какво означава това, така че побърза да види какво му е приготвила Биби.

Support

TheNutcrackerTheNutcracker

Comments (0)