Keleshluci news

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 30 Jan 2016 13:01 - 4

Вашата келешлъшка работа ще ви събори в пропастта над която сте надвесили. Събнете ми вестника вашата келешлъшка кожа ако не сакате да ви прекиня като мачка мишок. Благодаря за вниманието да го *ба.


пАклон

Support

Comments (4)

s219 http://www.erevollution.com/en/newspaper/893
You have sub
Много ми хареса стилът на статията. Звучи ми някак северозападно, да го *ба. https://www.erevollution.com/bg/newspaper/2608
K