NaBabaTiHvarchiloto

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 30 Jan 2016 11:47 - 0

Дори по някакво чудо Борил да беше забравил, паметта му веднага се освежи, когато Радина се отпусна грациозно на килима, дръпна ципа и извади на свобода спотаения в дънките член. Тъмните и очи се впиха във внушителния ствол, изпъстрен с вени.
-Боре, миличък - простена нежно. - Изглежда много вкусно.
Борил скимтеше от наслада. Меките устни на Радина впримчиха здраво едрата главичка на дебелата му пура и я засмукаха дълбоко с майсторско умение. езикът изпълняваше сложни номера и изпълваше топките му  неподозиран пламък и най-сетне Борил се убеди, че всичко което е фантазирал за Радина, е бледо подобие, в сравнение с действителността.
Ами Биби? Дали щеше да стои безучастно настрани и да гледа как сестра й изсмуква портфейла на Борил? Колкото и да беше отнесен Борил, не можа да не чуе внезапното й избухване.
-Мислиш, че тя е добра, така ли, Боре? - обвини го горчиво. - Това, че е курва, не означава, че е най-добрата!
Ради се откъсна от виртуозните си напъни.
-Така ли сестричке? - иронично я прекъсна тя. - Да не мислиш, че можеш да задоволиш разгонен мъж по-добре от мен? Как ти хрумна, че си в състояние да извършиш такива мръсотии?
След това направи нещо с невероятно изкусния си език - Борил не разбра точно, но усещането можеше да се сравни с гъше перце, задвижвано от батерийка, което се върти с бясна скорост по цялата дължина. Метафората е сложна, но ефектът е безпогрешен.
-Майчице! простена Борил. още малко и Радина щеше да погълне млечната си доза протеини.
-Не свършвай, Боре! - предупреди го Биби. - Почакай да видиш на какво съм способна аз. Борил отново хвърли поглед към нея. После погледна пак. Налагаше се. Трябваше да се убеди, че развинтената му фантазия нему играе глупави номера.
Биби също беше гола. Тържествена голота. Толкова тържествена, че фанфарите трябваше да гръмнат още в мига, когато се изправи пред него само по бели дантелени гащички - а и те скоро се оказаха нанизани на големия часовник, който Цуци, беше поставила върху телевизора. Фигурата й беше изваяна, както на Радина, може би малко по-пищна и смайването на Борил най-вероятно се дължеше на факта, че появата на това съвършено тяло от раздърпаните дрехи можеше да се сравни само с находката на фрески от Сикстинската капела по стените на селски обор.
-Какво мислиш, Боре? - настоя Биби
-Дори да не разголваш тялото си с повод и без повод, това не означава, че го нямаш, нали?
Радина също се стъписа пред съблазнителните извивки на сестра си, но нямаше намерение да се впуска в повали. Невъзмутимо отдръпна устни от коравия инструмент на Борил.
-Разбрахме, че не си плоска! - изръмжа тя. - Голяма работа! Работата е да знаеш как да използваш тялото си, а в тези неща си като първолаче.
Биби се отпусна край сестра си.
-Така ли мислиш, Ради - усмихна се самоуверено. - Не се хвърлям на врата на всеки срещнат мъж, само на някои.
Радина зяпна от учудване и Биби бързо се възползва от внезапно освободения член. Бързо успя да докаже, че несъмнено е запозната с някои основни правила на смукането.
-По дяволите! -изпъшка Борил. Езикът на Биби приличаше на коприна, потопена в сладък мед, която се усукваше около тръпнещото му острие. Ноктите й вършеха какви ли не чудесии с твърдите му топки, докато плъзгаше члена все по-надълбоко в гърлото си, сякаш бъдещето на планетата завишеше от оргазма на Борил. Щом Радина се съвзе от изненадата, тя се впусна бясно в надпреварата, решена да не допусне съперницата си до финала. Двата мокри езика се бореха на просторния ринг, осигурен от набъбналия до пръсване член на Борил. Биби смучеше топките му като зрели маслини, а Радина следваше неотстъпно дебелите вени по ствола. Борил имаше нужда от почивка, защото всеки момент щеше да пробие огромна дупка в отсрещната стена. Той простена и се отдръпна. Последва нова схватка. На дневен ред, въпросът беше коя ще се подложи първа на сладострастното изпитание.
Вярна на себе си, Радина веднага откри най-простото решение, което започна с преместването на единия лагер в нейния будоар, който, кой знае защо, напомни на Борил за луксозен бардак, макар, той да премълча възгледите си за вътрешно оформление.

Support

doboy69

Comments (0)