نبرد واقعی

2 - Published in Iran - Battle orders - 6 years ago

دوستان از اونجایی که پاکستان به قول و قرارش عمل نکرد و به جنگ های تمرینی خاتمه داد 
درمجلس تصمیماتی گرفته شد که موضوعش جنگ حقیقی و حذف پاکستان بود 
این تصمیم قبول شده پس برای یک جنگ تمام عیار آماده بشید 


باید پاکستان حذف بشه اف اف هاتون رو فول نگه دارید 
با تشکر 

fRoXiZ

Support

Comments (2)

آماده هستیم یگروه تلگرامم ردیف کنید اینجا لینک بدید. هرکی نیومد اون تو یعنی مولتیه Laugh
vote/sub