NaBabaTiHvarchiloto

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 29 Jan 2016 09:59 - 2

От двете дъщери на Цуци по голямо впечатление правеше Ради. В деня, в който навърши осемнадесет, тя разцъфна така пищно, че мъжете пресичаха на отсрещния тротоар от страх неудържимата ерекция да не ги вкара в някоя беля. Защото щедрите извивки на Ради бяха в състояние да да задръстят уличното движение, а тя ги носеше самоуверено и дори нахално, което мъжете лесно биха забелязали, ако похотливите мисли не обсебваха съзнанието им в мига, в който тя се появяваше на обляната в слънчеви лъчи улица.
След това виждаха Биби и изпадаха в недоумение.
Чудеха се как една майка е могла да даде живот на на две толкова различни същества. Докато Радина притежаваше открита предизвикателност и сияеше с целия плам на младежкото лекомислие, Биби беше събрала в душата си всички скърби на тържествена погребална церемония в мрачен ноемврийски ден. Не че й липсваха хубостта и тялото на сестра й, защото тя щеше да бъде привлекателна, дори да излъчваше еротичните флуиди на мавзолей; просто Биби не изпитваше интерес към живота. Бродеше като в унес из улиците, сякаш Ради беше успяла да си докопа всички жизнени сили, отредени на двете сестри. Бихте могли да пожелаете Биби, но трудно бихте си представили как ви сграбчва за ушите и ви шепне да я из лижите цялата. Бихте могли да си представите в такава ситуация Радина, но в никакъв случей Биби.
Борил беше луд и по двете - при това от няколко години насам. Запозна се с тях на петнадесет години, когато им стана съсед. Тогава Ради беше на 16 години, а Биби му беше връстница. Любовта му пламна от пръв поглед и днес, пет години по късно, още не беше угаснала. Нощните пристъпи на не опреодолима възбуда, които го бяха измъчвали в тинейджерството станаха по редки, но не отминаха. Още по лошото беше, че се беше сприятелил и с двете и не виждаше как можеше да даде по-нататъшен тласък на отношенията им.
През една лятна нощ преди няколко години Радина едва не го повела към рая, когато в разгара на веселото празненство, Борил влезе в банята и я завари коленичила пред хубаво и елегантно момче, засмукала увлечено лъсналия му бонбон. Ерекцията на Борил спадна като спукан балон, когато видя как пълните устни на Радина се сключват около дебелото чудовище и поемат хлъзгавия ствол все по-навътре, нетърпеливи да изтръгнат сладкия нектар от топките на непознатия. Борил се поколеба, заслушан в сподавенето скимтене на Ради, която преглъщаше белезникавата течност с такава наслада, все едно че й предлагаха пинаколада. Когато гъстият крем се стече по долната й устна, най сетне забеляза Борил, чиято ерекция вече биеше на очи като Крис на сбирка за въздържатели.
-О, Боре - изкиска се тя. - Искаш ли и ти? искаш ли?
Гласът на Борил замря в гърлото му, когато Радина потътри колене по лъскавия под и посегна към ципа му. Погледът му падаше право в деколтето й, от което напираха пищните гърди.
-Хайде, миличък - подкани го тя похотливо. - Ради иска да получи малко сперма за десерт.
Пръстите й се прокраднаха и обвиха в джинсите му и обвиваха пламналия член. Борил беше сигурен, че ще се изпразни мигновено...

Ако разказа ви е харесал и искате да разберете какво се случва накрая вотни и коментирай 

Support

Comments (2)

пръФ
o7