خزانه ایران

1 - Published in Iran - Political debates and analysis - 6 years ago

تغیرات دارایی ایران در خزانه در طول لایحه هایی که جهت برداشت ریال از خزانه شد 
قبل از برداشت http://prntscr.com/9w2axt
بعد از برداشت http://prntscr.com/9w2b79
رفقا ساب یادتون نره

Support

Comments (1)

v+s