NaBabaTiHvarchiloto

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 28 Jan 2016 03:20 - 2

Двама съотборници Гавро и Малчо, били при една жрица на любовта.Пръв влязъл Малчо. Гавро го изчаква да излезе и питал колко е платил.Оня отвърнал, че се плащало според дължината на паламарката - голд на см. И не пропуснал да се похвали, че е платил 25 злато.
Влязъл и Гавро, бавил се, какво се бавил, излязъл и той по едно време.
- Е, ти колко плати?
- Седем злато.
- Охо, толкова ли ти е малък бре?
-Не е по-малък от твоя, ама аз го мерих преди да и го надрусам, докато не беше още натопорчен. А ти, нали си фукльо, си го премерил навирен.

Support

Comments (2)

Първи!
хахаха