چتونه ؟؟؟

6 - Published in Iran - Political debates and analysis - 7 years ago


سلام دوستان عزیز
این بازی از اون بازیا نیست زود تموم بشه
از اون بازیا نیست که تک نفره باشه
اگه بخوای لذت ببری از این بازی باید و باید با گروه باشی
بر فرض اومدی الان مولتی زدی
کلا شدی رییس جمهور . تجربه داری ؟؟ ایرانو سرویس میکنی
اگه کشوری به اسم ایران نباشه و حذف بشی به چه امیدی بازی میکنی ؟
پس مثل آدم بازی کن مولتی سیاسی ببینم اون طرف یادم میمونه یکی دو سال دیگه یه کاری میکنم از بازی بره
الان ایران رییس جمهور داره وزیر داره حزب داره هرچی بگن سوال نداره فقط عمل میکنیم

باشد که رستگار شویم

Support

eCarterAmir

Comments (6)

دمت گرم حرف دل ما رو زدی واقعا v+s+e
من میگم مولتی اقتصادی هم نزنید
اره به خدا یکی نیس بگه تو ک شدی رئیس جمهور اصلا بلدی لایححه بدی ؟؟؟
واقعا درسته، برای اینکه موفق باشیم باید حتما هماهنگ باشیم و از هم حمایت کنیم
staeno sub,vote,komentar
جدیدا با این مورد موافقم