МоД Наредби за ден 16 И 17

2 - Published in Republic of Macedonia (FYROM) - Battle orders - 6 years ago

http://oi43. pic.com/j5gxv8.jpg     Здраво на сите. Денес нападнавме во Албанија ( ВО КОЈА НЕ ТРЕБА ДА СЕ ТРОШИТЕ ) , ТОП ПРИО!!!

ПУКАМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА ВО ИСТОЧНА

http://oi66. pic.com/ev9x77.jpg

Support

SOADSOADCandeTRTETTRTETTRTET

Comments (2)

[МоД] Наредби за ден 16 / 17 http://www.erevollution.com/en/article/1679
Ok. good, :-) Ok, please help me to, sub and vote (VSC) https://www.erevollution.com/en/article/8640