ნანინა

Published in Georgia - Political debates and analysis - 29 Sep 2016 13:01 - 1

საქართველოს ამღამინდელ პრეზიდენტსა და პრეზიდენტობის კანდიდატ immeras შორის გაიმართა დებატები  ა დებატებმა შედეგი გამოიღო და ორივე მხარე 
ქვეყნის განვითარების კონკრეტულ გეგმაზე შეთახმდენ და თუ რა არის ეს გეგმა იხილეთ შემდეგ სტატიაში

Support

ZE BUNDA

Comments (1)

o7