HamidoNews

Published in Turkey - First steps in eRevollution - 23 Jan 2016 16:41 - 12

Dünya Tarihinde söz sahibi olmuş insanların Türkler hakkında söylediği sözler

*İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının 
namuslu 
olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını 
şereflendiren 
bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar 
vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip 
kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup 
edilemezler 
Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

*Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt 
edilmeyecek 
olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan 
bir 
köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu 
orada 
görüp öğrenirsiniz. William 
Martin 

*Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren 
bir 
sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, 
uygarlıklar 
yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten 
Avrupa nın 
yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün 
olamazdı. 
Çarnayev(Rus Komutan)

*Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler 
yoktur. 
Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

*
Türk, Heredot tan, Tevrat tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir 
ulustur. 
Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen 
bir 
yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs 
kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve 
alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. 
(Ünlü Tarihçi) Hammer

NOT:Beyler HamidoNews olarak sizden tek beklentim sub lamanız ve vote lemeniz sub for sub da yapılır sub layan mesaj atarsa gazetesini sublarım.

Support

Zikko

Comments (12)

s30 v4 http://www.erevollution.com/en/newspaper/893
komentar
v
V
v
V
sub vote
v
201
228
v
http://www.erevollution.com/en/article/1627 s258