Gazeta Jedności

BK03 - Newspaper from Poland -

Published in Poland - First steps in eRevollution - 22 Jan 2016 10:19 - 3

Witajcie Młodzi eRevowicze!
Dostałem od Mordora, pełniącego rolę gubernatora, a także Ministra Gospodarki i Finansów zadanie przygotowania poradnika dla młodych graczy. 
Ok tak więc zaczynamy :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część I - MENU
Na początek omówmy sobie pasek MENU (ten po lewej stronie).

http://iv.pl/images/44279500483594554617.png
By go włączyć klikamy przycisk z trzema paskami, na górnym pasku ekranu.
Wtedy otwiera nam się pole z naszymi danymi.

http://iv.pl/images/38177955864079722515.png

Znajduje się tam nasz nick, kraj w którym przebywamy, ilość posiadanego złota (za jego pomocą , pieniędzy, ilość energii potrzebnej do wykonywania podstawowych rzeczy w grze, nasz poziom, a także sześć przycisków, których funkcje teraz sobie omówimy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przycisk ten służy do przeniesienia się na stronę główną.
http://iv.pl/images/81525440008422001020.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się nam lista różnych innych przycisków
http://iv.pl/images/60825263305660215474.png
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/02023625802993656400.png
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->Po naciśnięciu tego przycisku przenosimy się do naszych firm. Mamy tam wykaz naszych fabryk oraz naszego pracodawcę. Jeżeli u nikogo nie pracujemy
-->możemy nacisnąć przycisk http://iv.pl/images/89233871074322494888.png. Po jego naciśnięciu wyświetli się nam lista aktywnych ofert pracy z której możemy wybrać jedną  z 
-->widniejących tam ofert. 


http://iv.pl/images/80253789080673816774.png
http://iv.pl/images/07346506410474980724.png

--> Nad tą listą widnieje kilka przycisków, które właśnie sobie omówimy.

http://iv.pl/images/83293967373746599962.png

------>Po naciśnięciu tego przycisku mamy do wyboru jakiego typu fabrykę chcemy wybudować - produkującą materiały do produkcji jedzenia
------>(dzięki niemu odnawiamy energię), materiały do produkcji broni (dzięki niej możemy walczyć w bitwach), do produkcji domków 
------> (dzięki którym możemy odnawiać energie przez tyle czasu, na ile pozwala dany domek), różne fabryki (jedzenia, broni, czołgów, helikopterów i domków.)
------>Na początku gry mamy do dyspozycji fabrykę chlebka na poziomie pierwszym i fabrykę materiałów Q3 co powinno na początku wystarczyć, by zaspokoić Twoje potrzeby.
http://iv.pl/images/39760660450647047237.png
------>Dzięki naciśnięciu okienka obok tego napisu możemy pracować we wszystkich swoich fabrykach. Za pracę z każdej fabryk odejmowane jest 10 energii (czyli jak masz 500, a pracowałeś 
------> w 10 fabrykach to masz teraz 400 energii).
http://iv.pl/images/52803309469423042527.png
------>Dzięki naciśnięciu w przycisk obok tego napisu możesz utworzyć ofertę pracy.
http://iv.pl/images/37400453242138862128.png
------>Dzięki naciśnięciu w przycisk obok tego napisu możemy kupić materiały do produkcji w markecie, o którym porozmawiamy za chwilę.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/20731169557920973465.png
-->Po naciśnięciu tego przycisku przenosimy się na pola treningowe. Możemy trenować raz dziennie, a domyślnie możemy wyćwiczyć 5 punktów siły, jednak tak jak w przypadku fabryk jedno 
-->ćwiczenie zabiera nam -10 energii.  By ulepszyć swoje pole treningowe klikamy przycisk + przy czarnym napisie Training Grounds. O tym co to jest siła i dlaczego rozwijanie jej jest takie 
-->ważne powiemy za chwilę.
http://iv.pl/images/50217059770669344808.png
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/44611755865010134161.png
-->Po kliknięciu w ten przycisk widzimy ile posiadamy materiałów i produktów.


http://iv.pl/images/20718637419621772343.png


-->Pod napisem Sell post new offer możemy wystawić wybrane produkty ze swojego magazynu na market.

http://iv.pl/images/82590322260278370698.png
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/73542261264836199601.png
Po kliknięciu w ten przycisk widzimy listę bitew naszych i naszych sojuszników, a także wszystkie kampanie prowadzone w eŚwiecie. By rozpocząć walkę klikamy przycisk Fight. 
http://iv.pl/images/28384447920511677248.png

Pole Bitwy -

http://iv.pl/images/14635893766616192519.png

Na górze widać państwa, które ze sobą walczą, które z nich ma większą przewagę, a także ostatnich uczestników walki. Pod flagami państw biorących
udział w bitwie widzimy awatar i nick gracza, który zadał najwięcej obrażeń (obrażenia zależą od ilości siły, poziomu, rangi wojskowej i rodzaju broni, co dokładniej wyjaśnimy później.)
Na dole mamy przycisk "FIGHT" dzięki któremu możemy zadać cios dla swojego państwa. Nad tym przyciskiem widać ilość naszych obrażeń w tej bitwie. Poniżej przycisku widać naszą 
rangę wojskową i osiągnięte punkty rangi przyznawane za każde uderzenie. Za każde uderzenie przyznawane są także punkty doświadczenia (lvl), a także oczywiście zniszczenia.
Na prawo od przycisku FIGHT możesz wybrać broń, którą chcesz walczyć. Po najechaniu na nią kursorem otwiera się okienko z informacjami na jej temat, zaś po prawej stronie możesz 
skonsumować batona energetycznego, który odnawia 100 energii. Batony możesz otrzymać wykonując rozkazy grupy bojowej, o których opowiemy za chwilę.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/84867646456174644259.png
Klikając w ten przycisk widzimy kilka innych przycisków, które sobie teraz omówimy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/26863509642061112657.png
----->Po kliknięciu w ten przycisk mamy do wyboru kilka rzeczy. Wybieramy jedną, którą chcemy kupić. Do wyboru są materiały do produkcji chlebka, materiały do produkcji broni, materia-
----->ły do produkcji broni, materiały do produkcji domków, chlebek, broń, domki, czołgi, helikoptery, domki i szpitale. Obecnie na rynku są tylko chlebki i bronie, ale myślę, że z czasem się 
----->to zmieni.
http://iv.pl/images/73319377903477703347.png
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/20294995307010493100.png
----->W tym miejscu znajdują się oferty pracy. By zacząć pracę u jednego z pracodawców musisz kliknąć w jedną z ofert 
----->, a potem przejść do omawianego już odnośnika companies
----->Na tej stronie znajdziesz przycisk Work obok danych o Twoim pracodawcy. Wtedy pieniądze zostaną przelane na Twoje konto.
http://iv.pl/images/34589515408410841110.png

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/77727759444092850509.png
----->Po prostu kantor. Jeśli wiesz na czym on polega w prawdziwym życiu, to poradzisz sobie także tutaj. Różnica polega tylko na tym, że możesz wymieniać tylko PLN na ZŁOTO i odwrotnie
----->ale nie możesz wymieniać złotego, lub złota na waluty zagraniczne.
http://iv.pl/images/99302280995999449607.png
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/59928935041123098823.png
----->W tym miejscu znajdują się firmy, które zostały wystawione na sprzedaż. Możesz wybrać rodzaj produktu

 http://iv.pl/images/98984828830250729742.png

----->który wytwarza dana firma i ją kupić, by wytwarzać to, co wytwarzał poprzedni właściciel. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/11401177959018800656.png
-->Pod tym przyciskiem także znajduje się kilka odnośników, które także sobie omówimy.
http://iv.pl/images/94478801773377561566.png
----->W tym miejscu zobaczysz podstawowe dane o ePolsce. Ta strona jest podzielona na cztery części, które zaraz sobie omówimy.
http://iv.pl/images/41565351098109769490.png
---------->Są tam podane takie informacje jak liczba obywateli, liczba nowych obywateli (zarejestrowanych dzisiaj), zobaczyć wnioski o obywatelstwo, a także zobaczyć posiadane przez nas regiony.
http://iv.pl/images/60658868855669008688.png
http://iv.pl/images/45803634900610275551.png
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/52800118920756984803.png
---------->Na górnej części tej strony widzimy majątek państwa, poniżej zaś jakie zasoby naturalne znajdują się w Polsce. Najbardziej opłaca się podbijać regiony z dużą ilością zasobów gdyż 
---------->daje to bonus do produkcji danej rzeczy (np.broni)
---------->Jeszcze niżej znajduje się wykaz państw z którymi nie możemy handlować, a także jakie podatki są nałożone na dane surowce i produkty.
http://iv.pl/images/44564000135998438471.png
http://iv.pl/images/11821163169787922569.png
http://iv.pl/images/56984187060138133054.png
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/85958509690774994687.png
---------->Widzimy tutaj kto jest prezydentem i jacy są obecnie ministrowie. Nie są to jednak wszyscy członkowie rządu, bo ministrowie dobierają sobie doradców, co nie jest zawarte w 
----------> module gry. Poniżej zaś mamy wykaz partii które dostały się do kongresu. Wybory do kongresu są przeprowadzane co miesiąc i mogą brać w nich udział wszyscy obywatele
---------> W wyborach do Kongersu może brać tylko 5 największych partii. Kandydat musi mieć co najmniej 16 lvl i zgłosić się pomiędzy 6 a 13 dniem każdego miesiąca. Wybory do kongresu 
---------> odbywają się 15 dnia każdego miesiąca. Obywatel jednak nie głosuje na partie, lecz na swojego kandydata z danej partii.
--------->Kandydata w wyborach prezydenckich wybiera prezes partii. W wyborach tych bierze udział pięciu kandydatów z największych partii które wystawiły swojego kandydata.
---------> Jeśli kandydat, za którym jesteś ma małe poparcie, a masz partie z dużą liczbą członków to możesz go także poprzeć. Wtedy jest większa szansa, że Twój kandydat dostanie się do 
--------->wyborów.
--------->Wybory prezesa partii odbywają się 24 dnia każdego miesiąca. Każdy z członków partii ma prawo głosować na swojego kandydata. Prawo kandydować ma każdy poniżej 16 lvl.
http://iv.pl/images/39635758416972185702.png
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/40513492812165097665.png
--------->Na samej górze znajduje się lista państw które są naszymi wrogami naturalnymi. Taką decyzje podejmują kongresmeni po głosowaniu.
--------->Poniżej widzimy, czy nasze państwo posiada tarcze obronną, a także  aktywne wojny naszych sojuszników. Jeszcze niżej widzimy, czy w naszym państwie trwają powstania, a także 
---------> z jakimi państwami mamy sojusz. O tym z jakim państwem podpiszemy sojusz także decyduje kongres.
http://iv.pl/images/06816275497100008716.png
http://iv.pl/images/79712278056526239715.png
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/12020524123104190005.png
--------->W tym miejscu widzimy jakie decyzje podjęli kongresmeni.
http://iv.pl/images/06239914210147338205.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/07091473042025272744.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/67075348999765159136.png
----->W tym miejscu widzimy stronę swojej grupy bojowej.
http://iv.pl/images/95315169330040786757.png
----->Jeśli nie należymy do żadnej z grup bojowych, to albo możemy dołączyć, albo założyć nową. Kosztuje to 40 złota.
http://iv.pl/images/81750516317807058079.png 
----->By założyć Grupę Bojową trzeba osiągnąć także wymagany poziom i rangę wojskową. Jeśli należymy już do grupy bojowej, to na stronie widzimy jej nazwę, opis, liczbę członków. Możemy także zrezygno-
-----> wać z członkostwa, a także zobaczyć na którym miejscu plasuje się twoja tzw. "bojówka" w rankingu wszystkich grup bojowych w kraju. Poniżej widzimy także rozkazy dowódcy 
----->(najczęściej jest to zniszczenie 50 przeciwników w danej bitwie). Za wypełnienie rozkazów dostajesz baton energetyczny i bazookę (broń Q5).
----->Po kliknięciu przycisku See All, który znajduje się pod liczbą członków możemy zobaczyć wszystkich członków grupy bojowej.
http://iv.pl/images/74890982660532320864.png
----->W tym miejscu widzimy stronę naszej partii.
http://iv.pl/images/30220616956197997135.png
http://iv.pl/images/43035419802565862316.png
----->Jeśli nie jesteśmy członkiem żadnej z partii, to możemy ją założyć, lecz musimy mieć 40 złota i osiągnięty odpowiedni poziom.
http://iv.pl/images/24081294225082110324.png
----->Jeśli jednak jesteśmy członkiem partii na samej górze widzimy nazwę partii, prezesa partii, a także możemy zobaczyć jej miejsce w rankingu wszystkich partii w Twoim Kraju.
----->Poniżej widzimy opis partii, a także jej orientację polityczną i gospodarczą. Jeszcze niżej widzimy ilu członków ma Twoja partia.
----->Trochę niżej można zobaczyć za ile czasu odbędą się następne wybory partyjne, kongresowe i prezydenckie, a także zobaczyć do nich kandydatów. Tak jak mówiłem 
-----> Kandydata do wyborów prezydenckich wybiera prezes partii, dlatego sam możesz tylko ubiegać się o start w wyborach na prezesa partii lub kongresowych. Jeśli osiągnąłeś
-----> wymagany poziom kliknij tylko Run for Congress lub Run for presidency.
http://iv.pl/images/18908156465333855111.png
----->Jeśli posiadamy gazetę po kliknięciu w ten przycisk widzimy nazwę swojej gazety, jej opis, liczbę subskrybentów, przycisk umożliwiający napisanie artykułu, a także przycisk do zmiany 
----->opisu, nazwy lub loga gazety. 
http://iv.pl/images/27182273848626057704.png

----->By zobaczyć swój artykuł klikamy w jego tytuł. W lewym górnym rogu widzimy ile głosów dostał nasz artykuł. Gdy zejdziemy na sam dół możemy przeczytać, a także napisać komentarz
http://iv.pl/images/14042346455859779496.png
----->Niestety gazety nie da się już usunąć. Pamiętaj, aby zawsze pisać o rzeczach związanych z grą!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/57793459656353699957.png
----->W tym miejscu można zobaczyć m.in wybory do kongresu, prezydenckie, a także na prezesa każdej partii z każdego miesiąca od początku gry.
----->Wybory Kongresowe są oznaczone http://iv.pl/images/84968535078127873631.png . By otworzyć inne wybory należy kliknąć na tą ikonkę i nacisnąć wybory, które nas interesują. 
http://iv.pl/images/53551175085986928365.png

----->Gdy odbywają się wybory po naciśnięciu tego przycisku zostajesz przekierowany do strony, gdzie możesz zagłosować.
----->Jeśli startujesz w wyborach możesz śledzić tutaj swoje postępy w trakcie całego czasu trwania wyborów.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/29745495725511419994.png
http://iv.pl/images/93435256953860773716.png
----->W tym miejscu możemy zobaczyć rankingi dotyczące różnych dziedzin eŻycia (obywateli, partii, gazet, lacji eKrajów, grup bojowych, najlepiej walczących, czyli tych którzy zadali 
----->największe obrażenia, prawdziwych patriotów (czyli tych, którzy zadali najwięcej obrażeń dla swojego państwa, a także najsilniejszych żołnierzy (czyli tych którzy wytrenowali najwięcej
----->siły)
----->W prawym górnym rogu możesz zmienić państwo, przez co będą pokazywani inni gracze i organizacje.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/53715056147075730838.png
----->Po prostu mapa świata. Na dzień dzisiejszy nie jest ona jeszcze gotowa, ale mamy nadzieję, że już niedługo będzie ona dostępna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://iv.pl/images/11517820569736030723.png
W tym miejscu możesz za prawdziwe pieniądze kupić złoto.
http://iv.pl/images/12944659090721638848.png

Ok, czyli Menu mamy już omówione, tak więc przechodzimy do Twojego profilu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część II - Profil
Wejść na swój profil możesz klikając w swój nick nad Twoją narodowością.
Jesteśmy już w swoim profilu. Co widzimy?
http://iv.pl/images/62069078811473669411.png
Po lewej stronie umieszczone są podstawowe informacje o nas, czyli jaki mamy poziom, do jakiej należymy partii, grupy bojowej i czy prowadzimy gazetę. 
Możemy zobaczyć także gdzie jesteśmy i jakiego kraju jesteśmy obywatelem.
Widzimy także kiedy się urodziliśmy i miejsce w światowym rankingu.
Po środku widzimy swój opis i odznaczenia, które sobie teraz omówimy.
Hard Worker
http://iv.pl/images/34879864331760692410.png

Pracuj 30 dni 
Congress Member
http://iv.pl/images/44170264041046647782.png

Dostań się do kongresu
Country President
http://iv.pl/images/38290689099682624418.png
Wygraj Wybory Prezydenckie
Media Mogul
http://iv.pl/images/91691014963981356342.png

100 subskrypcji Twojej gazety
Battle Hero
http://iv.pl/images/30747153286620164622.png

Osiągnij najwięcej obrażeń w bitwie
Resistance Hero
http://iv.pl/images/06862182415984267798.png

Rozpocznij Powstanie i wyzwól jeden region. 
Super Solider
http://iv.pl/images/01605951138900990647.png

Wytrenuj 250 siły
Society Bulider
http://iv.pl/images/92860444740361994950.png
Zaproś przyjaciela do gry (np.przez Facebooka) i pomóż mu osiągnąć 20 lvl.
True Patriot
http://iv.pl/images/46863704304594275462.png

Zdobądź *** obrażeń dla swojego kraju (zobacz ile pozostało Ci obrażeń w tabelce True Patriot na samym dole Twojego profilu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za każde odznaczenie zdobywa się określoną ilość złota.
Poniżej znajduje się Twoja ilość siły http://iv.pl/images/41980682770500322489.png (od której jest zależny m.in Twoje obrażenia), a także ranga wojskowa.http://iv.pl/images/21899948939342206497.png
By pozmieniać coś w swoim profilu kliknij w tą strzałkę na dół obok Twojej nazwy profilu w prawym górnym rogu ekranu i kliknij Settings
http://iv.pl/images/78879473406336767582.png

Tam będziesz mógł zmienić opis, nick (za 50 złota), awatar, a także język którym się posługujesz.
http://iv.pl/images/25927413443135060082.png
Złoto możesz zdobyć także za kolejny poziom.
Po wciśnięciu przycisku Friends znajdującego się na samej górze naszego profilu możemy zobaczyć listę naszych znajomych a także wysłać 
wiadomość klikając ikonkę przypominającą wyglądem list.
http://iv.pl/images/25680015357544717474.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część III - Misje
Jak zapewne zauważyłeś pod tabelką z Menu znajduje się także tabelka Missions.
http://iv.pl/images/55726262592785421624.png
A więc wyjaśnijmy o co tu chodzi.
To są misje, a więc zadania dla Ciebie. Po kliknięciu w daną ikonkę znajdziesz treść zadania, a także nagrodę za jego wykonanie. 
http://iv.pl/images/77706421030263360838.png
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część IV - Pasek na Górze
Jak zapewne zauważyłeś na samej górze strony jest niebieski pasek http://iv.pl/images/36652018308173998567.png
 Zaraz wyjaśnimy sobie jego funkcję, a także po co są te przyciski.
A więc - Pierwszy przycisk Trzy Paski to przycisk do otwierania Menu, które już sobie szczegółowo omówiliśmy.
Kolejny przycisk, to przycisk do odbierania wiadomości. Po jego otworzeniu zobaczymy jakie wiadomości zostały do nas wysłane. Aby na nie odpowiedzieć po prostu na nie klikamy.
http://iv.pl/images/98721426012152200681.png
Obok przycisku Messages jest także przycisk Alerts. Po jego otwarciu znajdziesz informacje o np.kolejnym poziomie, lub wygranej w wyborach prezydenckich.
Aby wysłać do kogoś wiadomość wchodzimy na jego profil i naciskamy przycisk Send a Message, które znajduje się w lewym, dolnym rogu.
Aby dodać kogoś do znajomych wchodzimy na jego listę znajomych, klikamy przycisk Add to Friend i czekamy na akceptację.
Kolejnym przyciskiem są wspomniane już Alerty. 
Obok nich widzimy dzień nowego świata, czyli który dzień od startu całej gry, dzień w prawdziwym życiu, a także godzinę obowiązującą w grze (pamiętaj, że dzień zaczyna się
o 9:00 czasu PL, a kończy się o 8:59)
Trochę bardziej na prawo widzimy lupkę. Po jej naciśnięciu możemy wyszukać danego gracza po jego nicku.
W prawym górnym rogu ekranu widzimy także kopie przycisku z lewej strony ekranu, a także przycisk dzięki któremu możemy się wylogować.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część V - Po co to wszystko?
Pewnie zastanawiacie się po co Wam broń, pieniądze itp. Zaraz Wam wszystko wytłumaczymy!
Złoto - Pozwala założyć organizację (partię itp.), przenieść się (kliknij przycisk przenieś się nad Twoją lokalizacją na profilu).
Broń - Pozwala zadać większe obrażenia przeciwnikowi. Im większe "Q" broni tym więcej obrażeń możesz zadać.
Chlebki - Pozwalają zregenerować energię, która niezbędna jest do walki, treningu i pracy. Im większe "Q" chlebka tym więcej energii możesz zregenerować.
Domki - Pozwalają regenerować energię automatycznie bez użycia chlebków. Im większe "Q" domku, tym więcej czasu możesz automatycznie regenerować energię.
Batony Energetyczne - Pozwalają zregenerować 100 energii na jedno użycie
Materiały do produkcji - Pozwalają produkować broń, chlebki i domki w fabrykach.
Siła - Pozwala zadać więcej obrażeń
Wyższy Poziom - Daje dostęp do wielu rzeczy (np.start w wyborach do kongresu). Każdy poziom wyżej daje 1 złoto.
Jeszcze nie próbowałem korzystać z pozostałych rzeczy, ale jak tylko z nich skorzystam, to na pewno ta część zostanie zaktualizowana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część VI - Kompetencje Ministerstw
Myślę, że na razie nie będziesz pełnił żadnej roli w rządzie, ale warto, żebyś wiedział czym rządzi dane ministerstwo.
Prezydent - Tworzy Rząd, koordynuje prace ministrów i z nimi współpracuje.
Minister Gospodarki i Finansów - Ustala Podatki, Udziela Pieniędzy, prowadzi Informator.
Minister Wojny - Prowadzi Wojny i aktualizuje rozkazy w swojej gazetce.
Kongres - Proponuje i głosuje nad ustawami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myślę, że wiesz już mniej więcej na czym polega ta gra. 
Czekam na ewentualne uwagi i komentarze.
Na koniec podam Ci kilka przydatnych linków, które na pewno przydadzą Ci się w przyszłej grze.
Oczywiście ten artykuł będzie aktualizowany w wypadku akceptacji go przez ogół, a także aktualizacji.
Powodzenia!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część VII - Przydatne Linki
Rozkazy MW     
Pierwsza Partia w ePolsce i w eŚwiecie - Wróble Skrzydło       
Kalkulator wpływu na bitwę by NeoBTW       
Armia Krajowa - Oficjalna ePolska Bojówka
Gazetka Phora
Informator Ministra Gospodarki i Finansów
IRC #eRev.pl @Rizon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hail ePoland!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Support

Comments (3)

genralnie jest okej, ale musza byc screeny zeby latwiej sie polapac. Smile
Nie jest ok, bo nie dodałem opisu strony głównej. Teraz trzeba by się zająć spisywaniem historii Polski.
Laugh