Macedonian voice

Published in Republic of Macedonia (FYROM) - First steps in eRevollution - 20 Jan 2016 06:06 - 1


Добарден еМакедонци

Во оваа статија ќе ви биде презентирано најосновното од играта eRevollution и ќе ви помогне лесно да се вклопите во неа.


Прво нешто што треба да го направите е да најдете работа. Ако сте меѓу првите играчи во својата држава, тогаш ќе добиете  Q3 фабрика за суровини, која произведува суровини потребни за работа на фабриката за храна. Ако не добиете, во тој случај останете активни, тренирајте и работете секој ден и набрзо ќе ги имате средствата потребни за отварање фабрика. Во Daily tasks, одете во My companies 

http://i.imgur.com/B9bcNLr.jpg


Потоа, кликнете на квадратчето одма до  Employees.

http://i.imgur.com/R8kW15B.jpg


Сега понудете работа ( јob offer), и поставете плата која што ќе му ја давате на работникот и кликнете save.

http://i.imgur.com/2jTcJXI.jpg

После тоа одете во My companies и кликнете на Get a job .

http://i.imgur.com/HBXJlEJ.jpg

Ќе забележите дека вашата фабрика нуди работа, не само на вас, туку и на други луѓе. Кликнете на Apply за да ја прифатите работата.

http://i.imgur.com/epaVJBU.jpg


Сега кликнете на  My places и одете во Companies .


http://i.imgur.com/Ypza1Dp.jpg


Сега кликнете на  Work. Ќе заабележите дека сте добиле пари, но и дека вашата енергија дека се намалила за 10.


http://i.imgur.com/y8F81wh.jpg


Исто така ќе ви стигне и нотификација дека сте работеле како вработен. Ако сакате да работите во својата фарма, стиснете на квадратчето што се наоѓа под Work as Manager. А, ако имате и вработени тогаш стиснете и на квадртчето под Employees и кликнете  Start production.

http://i.imgur.com/SYNdrZK.jpg


Сега кога имате суровини, треба да направите храна. Кликнете на квадратчето под Work as Manager кај фабриката и кликнете Start Production

http://i.imgur.com/1UOg87k.jpg


Ќе добиете порака колку суровини сте потрошиле, колку искуство сте добиле, колку енергија сте изгубиле и колку храна сте произвеле.


http://i.imgur.com/QnWX2oO.jpg


Кога видовте дека сте изгубиле енергија, користете ја храната која сте ја произвеле. Стиснете Recover your energy


http://i.imgur.com/OG97jE8.jpg


Во Daily tasks кликнете Training grounds. Тренирањето исто така ви троши 10 енергија.


http://i.imgur.com/FL3nhum.jpg


Кога сте во Training grounds, кликнете на Train.


http://i.imgur.com/nYI4bBZ.jpg


Сега одете на почетната страна и земете си ја наградата за работењето и тренирањето.


http://i.imgur.com/DI5XGJW.jpgАко сакате да продадете нешто на маркет, тогаш одете во My places, па во Storage .http://i.imgur.com/HWAcYXC.jpg


Кликнете на продуктот што сакате да го продадете, па количината и на крај цената за која е продавате еден продукт. иИ стиснете  Add on sale.

http://i.imgur.com/o4xrrts.jpg


Исто така може да проверите цените на другите понудувачи со вашата, но и да купите нешто од Market.

http://i.imgur.com/FGaclYE.jpg


Тогаш кликнете на типот на продукт и квалитетот на продуктот за кој сте заинтересирани.


http://i.imgur.com/PBDOFE2.jpg
Исто така постојат и мисии кои треба да ги извршувате.


http://i.imgur.com/ImVFKgh.jpg


Тоа е се од мене сега за сега.

Поздрав

Macedon, Minister of education.

Support

Comments (1)

o7